• BIST 100

  11134,10%-0,05
 • DOLAR

  33,07% 0,04
 • EURO

  36,21% 0,10
 • GRAM ALTIN

  2615,82% 0,08
 • Ç. ALTIN

  4248,53% 0,00

BÜLENT KAÇIN’LA ‘SELCUKLU HATUNLARI’ KİTABINI KONUŞTUK

Trakya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi sekreterliği görevini 2013 yılından buyana sürdüren Bülent Kaçın’la, Büyük Selçuklu Devleti’nin hanedan mensuplarının siyasî evliliklerini araştırdığı Selçuklu Hatunları isimli kitabın?

Röportajlar 9.03.2017 17:11:11 0
BÜLENT KAÇIN’LA ‘SELCUKLU HATUNLARI’ KİTABINI KONUŞTUK

BÜLENT KAÇIN’LA ‘SELCUKLU HATUNLARI’ KİTABINI KONUŞTUK

Trakya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi sekreterliği görevini 2013 yılından buyana sürdüren Bülent Kaçın’la, Büyük Selçuklu Devleti’nin hanedan mensuplarının siyasî evliliklerini araştırdığı Selçuklu Hatunları isimli kitabını konuştuk.

“1978 yılında Edirne’de doğan Bülent Kaçın, İlk ve orta öğrenimini Edirne’de bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını 2004 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde “Büyük Selçuklu Devleti’nde Hanedan Üyelerinin Evlilikleri” adlı çalışmasıyla bitiren Kaçın; on üç yıl çeşitli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra 2013 yılından itibaren,Trakya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde “fakülte sekreterliği” görevini yapıyor. Selcuklu tarihine olan büyük ilgisi ve araştırmacı ruhuyla yaptığı çalışmalarını ilginç bulan hocaları Yrd.Doç.Dr. Sadi Kucur veYrd.Doç.Dr. İsa Kayaalp’in de teşvikleriyle, yüksek lisans tezini kitap formatına çevirmeye karar veren Bülent Kaçın, ortaya çıkan “Selçuklu Hatunları” kitabına bakınca çok da iyi bir karar vermiş”diyorum...Hamza Yasa.

 

Edirne Olay Gazetesi:Tarihin derinliklerine inerek yaptığınız araştırmalarla ortaya çok güzel bir eser çıkartmışsınız.Selçuklu Hatunları kitabını yazmaya nasıl karar verdiniz?

Bülent Kaçın;Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde “Büyük Selçuklu Devleti’nde Hanedan Üyelerinin Evlilikleri” adlı çalışma ile Yrd.Doç.Dr. Sadi Kucur hocamın danışmanlığında yüksek lisansımı tamamlamıştım . 2014 yılının Nisan ayında tezimi okuyan üniversitemizin hocalarındanYrd.Doç.Dr. İsa Kayaalp’in teşviki ile tezimin kitaplaştırılmasına karar verdik. Uzun ve hummalı bir çalışma sürecinden sonra yüksek lisans tezini “tez” formatından, “kitap” formatına uygun hale getirdik. 2017 yılının Ocak ayında eskilerin deyimi ile “kisve-i tab‘a” büründü. Bu süreçle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Sadi KucurHocam’la “Büyük Selçuklu Devleti’nde Hanedan Üyelerinin Evlilikleri” adlı çalışmayı “yüksek lisans” tezi olarak tamamlarken; İsa Kayaalphocam  ile de Selçuklu Hatunları adını verdiğimiz çalışmayı “doktora” tezi gibi kapsamlı bir çalışma haline getirip tamamladık.

Edirne Olay Gazetesi:Niçin “Selçuklu Hatunları”?Sizden önce bu konuyla ilgili başka çalışma yapan var mı?

Bülent Kaçın:Zekeriya Kitapçı’nın “Abbâsî Hilâfetinde Selçuklu Hâtunları ve Türk Sultanları” adlı bir çalışması var. Fakat Kitapçı Hoca Selçuklular ile Abbâsî halifeliği arasındaki evlilikleri incelemiş ve Selçuklu hatunlarının hepsini kapsayan bir çalışma değil. Büyük Selçuklu tarihi ile ilgili yapılan çalışmalarda da hanedan üyelerinin evlilikleri hakkında genel bilgiler verilmiş, fakat bu konu üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmamış.

Bunun en önemli sebeplerinden biri, siyasî tarih çalışmalarında evliliklerin tâli bir konu olarak görülmesi ve evlilikler üzerinde gerekli hassasiyetin gösterilmemesidir. Hiç araştırılmayanı araştırmak ve bilinmeyenleri ortaya çıkartmak arzusu beni bu konuda çalışmaya itti. Böylece bu araştırma sayesinde Selçuklu hanedan üyelerinin yaptıkları evliliklerle ilgili kaynaklarda yer alan pek çok bilgiyi bir araya getirerek tahlil etme imkânı buldum. Onların evlilikleri hakkında bilinmeyen veya yanlış bilinen bazı hususları gün yüzüne çıkartmaya çalıştım.

Edirne Olay Gazetesi: “Selçuklu Hatunları” çok ilginç bir kitap ismi olmuş. Sanki içinde bir hüzün barındırıyor... Niçin kitabınıza böyle bir isim verdiniz?

Bülent Kaçın:Evet, burada her şeyi bu başlıkla ifade etmek zor. Konu bağlamında görülürse daha iyi olur tabii. Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki kitapta, Büyük Selçuklu Devleti’nin sultanlarının, onların kız ve erkek çocukları ile bunların dul eşlerinin hanedan içi, komşu hanedanlarla, câriyelerle, devlet adamlarıyla ve mensubiyetini bilmediğimiz hatunlarla yaptıkları evlilikler kitabın esas konusunu oluşturmaktadır. Burada söz konusu olan bu evlilikler, birçok gizemi bünyesinde barındırıyor tabiiki...

Ayrıca kitapta, Selçuklu hanedan mensuplarının kimlerle niçin evlendikleri, evlilik hayatları ve evliliklerinin sonucunda neler elde ettikleri, devletin siyasî beklentilerinin ne düzeyde gerçekleştiği gibi hususlar üzerinde de çok detaylı çalışmalar var...

Edirne Olay Gazetesi:  O zaman şöyle diyebilirmiyiz?Selçuklu hanedan mensuplarının evlilikleri normal evlilikler değil...Sebeplere dayalı olarak yapılan evlilikler... Bu anlamda Selçuklu hanedan mensupları hangi amaçlarla kimlerle evlenmişlerdir?

Bülent Kaçın:Selçuklular genellikle Abbâsî, Gazneli, Karahanlı gibi kendilerine statü bakımından denk hanedanlardan eş seçmelerinin yanı sıra Mezyedî, Kâkûyî, Ukaylî, Bâvendî, Ahvaz ve Basra Emirliği, Nîmrûz Melikliği gibi bölge emirlikleri ile de akrabalık bağı kurmuşlardır. Selçuklular bu mahallî hanedan mensupları ile yaptıkları evliliklerle onların hâkimiyet sahalarında kendilerine olan tâbiyetlerinin devam etmesini amaçlamışlardır. Hz. Muhammed’in soyundan gelen Abbâsîler ve Efrâsiyâb soyundan gelen Karahanlılar ile akrabalık bağı kurmaya ayrı bir özen gösterdikleri görülmektedir.Selçuklular’ın önceleri bu hanedan üyeleriyle evliliği talep eden taraf iken, siyasî ve askerî bakımdan güçlendikleri zaman ise Abbâsîler ve Karahanlılar onlarla evliliği talep eden taraf olmuşlardır.

Selçuklular’ın iyi ilişkiler kurmak, mevcut ilişkileri pekiştirmek, bozulan ilişkileri düzeltmek, toprak kazanmak, ittifak kurmak, muhtemel bir tehlikeyi önlemek, itibar ve otoritelerini arttırmak amacıyla siyasî evlilikler yapmalarının yanı sıra câriyelerle de siyasî amaç taşımayan evlilikler yaptıkları görülmektedir. Câriyeler ikbal peşinde koşmadıkları için Selçuklu hanedan mensupları bu tür evliliklerde daha mutlu olmuşlardır.

Edirne Olay Gazetesi:Selçuklu hanedan mensupları bu evliliklerde amaçlarına ulaşabilmişler mi?

Bülent Kaçın:Selçuklular’ın yaptıkları siyasî evliliklerden genellikle istedikleri neticeleri elde ettiklerini söyleyebiliriz. Ancak onların Abbâsîler, Gazneliler ve Karahanlılar gibi denk siyasî teşekküllerle yaptıkları evlilikler, genellikle devletler arasında yaşanan güç mücadelesinden olumsuz yönde etkilenmiş; bunların dışındaki evliliklerde ise taraflar arasında güç mücadelesinin ciddi anlamda yaşanmaması sebebiyle beklentilerini elde ettikleri görülmektedir.

Edirne Olay Gazetesi:Tarihin her döneminde kadınların devletlerin hayatında çok önemli rol üstlendikleri bir gerçektir. Bu gerçekten hareket edersek, Selçuklu hatunları içerisinde de bu mânadaön plana çıkan hatunlar var mıdır?

Bülent Kaçın:Selçuklu öncesindeki Türk devletlerindeki hatunlarda olduğu gibi Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in eşi Altuncan Hatun, Alparslan’ın eşi Seferiye Hatun, Melikşah’ın eşleri Terken, Zübeyde ve Seferiye hatunlar, Muhammed Tapar’ın eşi Gevher Hatun, Sencer’in eşi Terken Hatun siyasî ve sosyal hayatta ön plana çıkarak devlet yönetiminde önemli görevler ifa etmişlerdir. Selçuklu hatunları içerisinde bu özelliği ile en fazla öne çıkan ismin Batı Karahanlılar’ın ilk hükümdarı Tamgaç Han’ın kızı Terken Hatun olduğunu söyleyebiliriz.

Edirne Olay Gazetesi:Terken Hatun’un daha sonraki dönemlerde veya Osmanlı’da karşılığı var mıdır? Varsa kim ya da kimlerdir?

Bülent Kaçın:Melikşah’ın eşi Terken Hatun’un Osmanlı’daki karşılığının Kanûnî Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan olduğunu söylemek mümkün. Her ikisi de devletin en parlak dönemini yaşatan sultanların eşidir. Her ikisi de devlet işlerinde kendisinden önceki sultan eşlerinden farklı olarak daha fazla ön plana çıkmışlardır. Bunda hatunların kişisel özelliklerinin bir sonucu olarak eşleri üzerindeki nüfuzlarının önemi büyüktür. Terken Hatun oğlu Mahmut’un, Hürrem Sultan oğlu Mehmet’in tahta çıkması için önlerine çıkan engelleri açmak için birtakım entrikalara başvurmuşlardır. Devletin yükselme dönemlerini yaşamalarında etkili olan Vezir Nizâmülmülk ile İbrâhim Paşa’nın, eşleri olan sultanlar nazarındaki itibarlarını ortadan kaldırmak suretiyle oğullarını tahta çıkarmak maksadıyla her türlü girişimde bulunmuşlardır. Bu hususta zaten her ikisi de, devleti zayıflatmakla itham edilmişlerdir.

Edirne Olay Gazetesi:  Tarihimizin önemli bir kesitine ışık tutan ve  “kadın”ı merkeze alan bu araştırmanızı kitaplaştırdığınız için siz gönülden kutluyorum.Yeni çalışmalarınızı bekliyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.

Bülent Kaçın: Çalışmamın tanıtılmasına fırsatı verdiğiniz içinben de size teşekkür ederim.Nice özgün çalışmalarda buluşmak umuduyla Edirne Olay Gazetesi okuyucularını saygıyla selâmlıyorum.


BAŞOĞLU'NUN ADAMLARI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'A BAYRAK AÇTILAR!

LAİKLİK DÜŞMANI CELALETTİN VATANDAŞ'DA T Ü REKTÖR ADAYI!

ÇELTİKLER YANAR-SA- BU HESABIN ALTINDAN KİMSE ÇIKAMAZ!

EKONOMİ VE SICAK ULUS PAZARINI VURDU

TÜRKİYE GENÇLER KÜREK ŞAMPİYONASI ÖN ELEMELERİ BAŞLADI.

KURAN KURSU HOCASININ İHMALİ ÇOCUĞUN CANINA MÂL OLUYORDU

EDİRNE MÜFTÜSÜ HASAN BAŞOĞLU MERKEZE Mİ ÇEKİLDİ?

CUMARTESİ PAZARINDAN MÜJDELİ HABER

SAADET PARTİSİ İL BAŞKANLIĞINDAN KIRKPINAR TEKLİFİ

YENİ MAHSUL SÜPÜRGE TELİ BORSA’DA

HEM KARATE HEM DE AİKİDO DA TERFİ!

TÜRK-İŞ HAZİRAN AYI AÇLIK SINIRINI 18.978,77 TL OLARAK AÇIKLADI!

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İKİNCİ ÖĞRETİM AVANTAJI KAPATILDI.

HAVA KARARMAYINCA IŞIKLAR DİKKAT ÇEKMEDİ

ÖZGÜR ÖZEL'DEN IŞIKLARI KAPAYIP AÇMA TALEBİ

VEKİL AĞA'NIN HAYALİNDEKİ İLK İCRAAT -HAREMLİK SELAMLIK!-

REKTÖR ERHAN TABAKOĞLU YALAN SÖYLER Mİ?

BAŞPEHLİVAN BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ

İPSALA EL YAPIMI ÇİKOLATA VE EL YAPIMI DERİ ÇANTALARI BÜYÜK RAĞBET GÖRÜYOR

ALTIN KEMER SAHİBİ YUSUF CAN ZEYBEK

BAŞPEHLİVAN YUSUF CAN ZEYBEK

PROTOKOL ER MEYDANI'NDA

664'ÜNCÜ KIRKPINAR AĞALIK İHALESİ YAPILDI

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL EDİRNE'DE

KIRKPINAR'DA ÇEYREK FİNALE KALAN BAŞPEHLİVANLAR BELLİ OLDU.

BAŞPEHLİVANLARDAN MİLLİ TAKIMA BÜYÜK DESTEK

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ SELİM AK'IN YENİ MARİFETİ!

KIRKPINAR ER MEYDANI SARAYİÇİ DIŞINA MI ÇIKIYOR?

KIRKPINAR OLİMPİYATI RESMEN  BAŞLADI.

KIRKPINAR AĞASINA BÜYÜK KARŞILAMA

Yükleniyor

LAİKLİK DÜŞMANI CELALETTİN VATANDAŞ'DA T Ü REKTÖR ADAYI!

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İKİNCİ ÖĞRETİM AVANTAJI KAPATILDI.

BAŞPEHLİVANLARIN MEZUNİYET GURURU

EDİRNE LİSESİ 167. DÖNEM ÖĞRENCİLERİNİ MEZUN ETTİ!

EDİRNE EĞİTİM-SEN’DEN YENİ MÜFREDAT PROTESTOSU!

ŞİİR VE RESİM DALINDA İKİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ'DE LALAPAŞA'DAN ÇIKTI.

İPSALA KARAAĞAÇ KÖYÜNDE YAŞAYAN ENİS ERGİN, TÜRKİYE 4' ÜNCÜSÜ, DÜNYA 10'UNCUSU.

SÜLOĞLU BELEDİYE BAŞKANI ORMANKIRAN'IN BABA ACISI

BATI TRAKYA VE BALKANLARDAKİ EĞİTİM DANIŞMANLARIMIZIN DİKKATİNE!

EDİRNELİ TUĞÇE KIBRIS’TA EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN MODELİ SEÇİLDİ

İŞ İNSANI SERDAR YALÇINER'İN OĞLU MEHMET CAN YALÇINER EVLENDİ

GENCAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ

MÜDAVİM RESTORAN SAHİBİ CÜNEYT ERGİNLER VEFAT ETTİ

ABDÜLHAMİT İRİŞ;'İSTANBUL'UN FETHİ EDİRNE'DEN BAŞLAR!'

EDİRNE'NİN EN YAŞLI KEDİSİ TARÇIN 19 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

EDİRNE ROMAN GENÇLİK DERNEĞİ ROMACTED ÇOCUK EVİNİ AÇIYOR

EDİRNE'Lİ BİSİKLETLİLERİN SESSİZ SÜRÜŞ ETKİNLİĞİ (RIDE OF SILENCE)

İPSALA LİSESİ 1979/ 6 FEN MEZUNLARI 45'İNCİ KEZ BULUŞTULAR

TARİHİ CİĞERCİ BAHRİ BEY’İN ÖLÜM HABERİ CİĞERLERİMİZİ YAKTI

TARİHİ CİĞERCİ BAHRİ BEY,İN ACI GÜNÜ

BAŞOĞLU'NUN ADAMLARI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'A BAYRAK AÇTILAR!

ÇELTİKLER YANAR-SA- BU HESABIN ALTINDAN KİMSE ÇIKAMAZ!

KURAN KURSU HOCASININ İHMALİ ÇOCUĞUN CANINA MÂL OLUYORDU

EDİRNE MÜFTÜSÜ HASAN BAŞOĞLU MERKEZE Mİ ÇEKİLDİ?

CUMARTESİ PAZARINDAN MÜJDELİ HABER

HAVA KARARMAYINCA IŞIKLAR DİKKAT ÇEKMEDİ

VEKİL AĞA'NIN HAYALİNDEKİ İLK İCRAAT -HAREMLİK SELAMLIK!-

REKTÖR ERHAN TABAKOĞLU YALAN SÖYLER Mİ?

BAŞPEHLİVAN BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ

ALTIN KEMER SAHİBİ YUSUF CAN ZEYBEK

KEŞFETTİĞİNİZ BU GENÇ DEĞERİ  BAŞOĞLU'NUN İNSAFINA TERK ETMEYİN VALİ BEY!

AİLEMİZİN ACI GÜNÜ

GAZETELERİ YAŞATMA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

BAYRAM ÖNCESİ BÜYÜK FACİA

OTOPARKTA SİLAHLI ÇATIŞMA

SOSYETE MANAVI AYDOĞAN

KOMSER

Her İnsan Bir Hikâye“TARİHİ CİĞERCİ BAHRİ BEY ”İÇİMİZDEN BİRİ

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16